Zájmové sdružení drobných chovatelů bazénových ryb

Zdravotní péče o ryby 5

Aeromonas Hydrophila
 
Převzato z NICHIRIN 8/02
Podle Toshihisa Ogumy, veterináře
Volně pro Koi klub-Cz přeložil F. Doležal

 

 Po třídění ryb, když je vysoká teplota vody se objeví onemocnění Red Sore (v překladu červený bolák nebo vřed, u nás hledejte pod názvem Erytrodermatitida - infekční vodnatelnost). Je to způsobené tím, že ryby jsou vnímavější na bakterie Aeromonas Hydrophila, protože jsou poškrábané od lovných sítí a podložních sítí používaných při tření.

V tomto období vypadá kůže ryb jako opařená, pročež se tato nemoc v překladu nazývá „opařená“ nebo „odřenina“, protože infekce začíná poškrábáním nebo odřením kůže. Bakterie jsou velice rozšířeny a běžně se nacházejí ve vodním prostředí. Bakterie mohou být přeneseny i lidskou potravou, původní symptomy zkažené potravy jako žaludeční nevolnost a průjem, a proto dodržovat potravní hygienu
.symptom: acute septicemiasymptom: acute pine-coning scales

 

 

 

Krmení a zacházení s vodou

 Venkovní rybníky nejsou ovlivňovány pouze v období dešťů. Lidé říkají, že stejně ve vnitřních bazénech ovlivňuje nízký atmosférický tlak apetit; koi má choulostivý zažívací systém.

Jakmile začne roční období s nejvyšší teplotou vody blížící se 30°C, koi se stávají unavenými a změní se jejich apetit. Když k tomu dojde je rozumné omezit podávané množství krmiva. Pokud mohu říci více o vztahu mezi deštivým obdobím a pokračující tlakovou níží, stres u koi vyvolává připomínku, že změny atmosférického tlaku působí na rozpouštění kyslíku ve vodě. V průběhu deštivého období je vzduch velice vlhký a tyto dny je atmosférický tlak nízký a je málo slunečního svitu.Postupně klesá množství rozpuštěného kyslíku ve vodě, které koi potřebují. Tento přirozený fenomén všemi způsoby nepříznivě ovlivňuje koi. Jedním z nich je ztráta chuti.

Zkontrolujte zda je dostatečné vzduchování a zda jezírko není přesazené rybou.

I když si myslíte, že vaši koi nevykazují známky nemoci, měli byste průběžně kontrovat zhoršení kvality vody.

 Příznaky a příčiny

Toto onemocnění může postihnout mnoho vodních tvorů, nejenom koi. Známé je

 u úhořů jako Red Pest (červený mor ?) a u sladkovodních ryb jako Red Mouth (červená tlama?), onemocnění může způsobit značné škody, např. onemocnění měkkého krunýře u želv, mořských želv, garnátů atd. jak bylo oznámeno ve vědeckých časopisech. Experimentálně byly bakterie orálně přeneseny na kočky a psy, u kterých způsobily akutní gastritidu často se zvracením a průjmy. Když byly bakterie podkožně infikovány způsobovaly místní nekrózy kůže. Zde můžeme vidět, že bakterie infikuje mnoho druhů zvířat a způsobuje řadu škod.

Když odebereme vzorek slizu ze zasažené části ohrožené ryby a prostudujeme ho pod mikroskopem, najdeme ve většině případů protozoa jako je Chilodonella, Trichodina a Dactylogyrus, tímto pozorováním může být chybně stanovena diagnoza jako protozoální infekce. Ačkoliv zkouška kultivací slizového vzorku ukáže přítomnost Aeromonas Hydrophila.culture test: Aeromonas Hydrophila

Častými symptomy jsou akutní septikemie (otrava krve nadměrným rozmnožením choroboplodných bakterií), objeví se po inkubační periodě od 3 do 5 dnů po infekci. Na povrchu těla se obvykle objeví záněty s červeným náběhem, které mohou vést k akutnímu zježení šupin (šupiny vytvářejí dojem otevřené smrkové šišky - šupiny jsou naježené a odstávají od těla). Potvrzení této infekce je možno pozorovat také v zažívacích orgánech, symptomy břišní vodnatelnosti; míra úhynu je velice vysoká. V chronických případech, kdy jsou lokalizovány zarudlé otoky na povrchu těla, ve kterých se mohou usadit vodní bakterie, styk s vlákny bakterií je zřejmě bolestivý. Bakteriální infekce začíná na kůži a jako zánět se rozšíří do zažívacích orgánů, žáber a ledvin, koi začnou trpět metabolickými poruchami jako jsou dýchací potíže, břišní otok, plavou často pod hladinou. Případně hynou. Červené otoky na povrchu těla ukazují výslovnou hemoragii (krvácení) pod kůží.healthy kidney tissue

V počátcích se objevuje krvácení v zažívacích orgánech a jak se nemoc postupně rozšiřuje, krvácení ze zažívacích membrán způsobí naběhnutí a otok.

urinary cells are swollen because of inflammationV chronických případech ryby hynou s vypouklýma očima, zježenými šupinami, silným vydutím břicha a byly pozorovány zakalené a zduřelé ledvinové buňky. Vzorek tkáně vykazuje očividně zvětšené buňky. Jak je vidět na fotografii, močové buňky jsou naběhlé od zápalu, je obtížná filtrace nadbytečných tekutin; jelikož moč není produkována dá se předpokládat, že ryby hynou na metabolické obtíže jako je uremie (vyměšování moče do krve).

 

 Ošetřování a prevence

 V intenzivních testech na antibakteriální prostředky předepisované proti Aeromonas Hydrophila mnohé vykazují pozitivní reakci a tak je dobrá myšlenka vybrat z nich vhodné pro léčebnou koupel nebo vnitřní použití. (Je mnoho účinných typů léčivých přípravků do vody)

Dlouhodobá léčebná koupel

            10-20g Elbarju na tunu vody- koupel 24 h

            30 až 50g Terramicin na tunu vody- koupel 7 dní

Jakmile se jednou příznaky objeví, postup je rychlý a může zapříčinit velké ztráty ve velmi krátké době; důraz musí být kladen na prevenci. water sample test: many soil microbes Během chovu by se mělo s rybou zacházet co možná nejšetrněji, aby neutrpěla vnější poranění (poškrábání od sítí).To znamená být opatrný, naběračkou vybírat v síti pouze několik koi najednou, tak aby nelezly po sobě. Konečně proces třídění ukončit co nejrychleji jak je to možné za účelem snížení stresu způsobeného nahromaděním velkého počtu ryb v síťové kleci nebo malé nádrži. Myslím, že krátkodobá koupel v antiparazitálním přípravku může být pravděpodobně vynechána.water sample test: less soil microbesTato nemoc se také objeví jestliže vyřazený plůdek je ponechán dlouhou dobu v klecové síti a stane se zdrojem infekcí; proto by vyřazené ryby měly být rychle vyjmuty.Jak jsem se zmínil již dříve, pro prevenci bakteriálních infekcí je důležité pečlivě manipulovat s koi a vidět, že rybniční prostředí je strukturované a tak omezit poškrabání a otěr. Jestliže najdete malé poranění okamžitě aplikujte Isodine nebo jiné antiparasitikum.Toxiny produkované Aeromonas Hydrophila působí silně a mnoho infikovaných koi vykazuje příznaky akutní septikemie. Jestli si všimnete něčeho neobvyklého u vašich pet- koi buďte si jisti, že ošetření je nutné provést co nejdříve jak můžete.
Elbarju (sodium nifurstyrenate) a Terramicin (oxytetracycline) jsou obchodní názvy farmaceutických společností. Popis v tomto článku je napsán pro chov koi hlavně v Japonsku. Něco z toho není aplikovatelné mimo Japonsko. Prosím buďte opatrní při použití léčiv a podrobte se jejich návodu

05.02.2008 18:55:01
ketynka
Do klubu se můžete přihlásit telefonicky na tel. 603 587 965 nebo e-mailem: koiklubcz@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one