Zájmové sdružení drobných chovatelů bazénových ryb

Zdravotní péče o ryby 1

Nikdo, kdo pěstuje nishikigoi, se nevyhne nutnosti vypořádat se s různými druhy rybích nemocí. Denní pozorování ryb, udržování filtračního zařízení v dobrém stavu a krmení v závislosti na teplotě v rybníce, pomohou chránit vaše vzácné koi. Před několika lety jsme uváděli sérii článků od veterinárního chirurga Dr. Toshihisa Oguma, na téma jak se vypořádat s rybími nemocemi, a počínaje tímto měsícem se budeme věnovat podobným tématům.

Tento měsíc se podíváme na jednu z nejnebezpečnějších nemocí: Gill Rot (hnití žáber)

Infekce columnaris, hnití žáber, tlamy, ocasu

Kdykoli se během roku zvýši teplota je péče obzvláště potřebná. Na mnoha místech světa, když zima končí a přichází teplé období, chovatelé koi začínají krmit své koi. Teplota je samozřejmě různá v závislosti na oblasti, nicméně efekt globálního oteplování ztěžuje jarní krmení mnohem více než kdykoli před tím.

Obecně řečeno, když průměrná teplota vody dosáhne od 10°C do 12°C, koi by měli být krmeni malým množstvím lehce stravitelné zeleniny upravené specielně pro nízké teploty, jednou či dvakrát týdně. Nikdy překrmit!!!

Při teplotě od 13°C do 15°C, mohou být koi krmeni pozvolna větším množstvím dvakrát až třikrát týdně, a jestliže teplota vzroste nad 15°C můžete krmit každý den. V tuto dobu by mělo být nízkoteplotní krmivo zaměněno za obyčejný typ.

Jako pravidlo, potrava by měla odpovídat 1% až 2% jejich tělesné váhy denně. Následující diagram představuje vztah mezi velikostí a tělesnou hmotností.


ztah velikosti koi a tělesné váhy

Velikost

Váha

Velikost

Váha

8-10cm

15g

35-40cm

800g

10-13cm

45g

40-45cm

1,1kg

13-15cm

70g

50cm

2kg

15-20cm

100g

60cm

4kg

20-25cm

200g

70cm

7kg

25-30cm

350g

80cm

10kg

30-35cm

600g

 

 

(od Narita Fish Farm)


 

Příčina a prevence nemoci

Rybí žábry představují dýchací orgán, který by mohl být přirovnán k lidským plícím;

orgán, který vpouští kyslík do těla. Není-li nemoc včas rozpoznána a léčena, následky mohou být smrtelné.

Hnití záběr je nejrozšířenější nemoc koi. Řečeno v odborných medicínských termínech, jedná se o nemoc dýchacího orgánu způsobenou infekcí bakterií flexibacter columnaris.

Podmínky, které vyvolávají dýchací problémy jsou náhlé poklesy teploty (o více než 5°C) a zhoršení kvality vody. Z toho důvodu se počátek nemoci objevuje brzy na jaře, brzy v létě či na podzim až v zimě, když je teplota a hladina kyslíku nízká. V klasickém rybníku voda může výrazně kolísat brzy na jaře, během deštivých období nebo v době prvního sněhu či mrazů. Jestliže se teplota sníží o 6°G mláďata koi jsou vystaveni omrzlinám, které poté způsobí zanícení a snadněji může podlehnout infekci bakterií columnaris nebo saprolegnia (vodní plíseň). V přeplněném rybníku, kde vodní filtrace je nedostatečná, nebo voda obsahuje vysoké procento organických látek, je velká pravděpodobnost nákazy nejenom u koi mláďat, ale také u dospělých ryb. Růst koncentrace kyseliny dusičné či amoniaku (čpavek) ve vodě je nebezpečným signálem: speciální péče o kvalitu vody je potřebná, (hladina dusíku v dusičnanech by neměla být vyšší než 0,1).

Příčinou infekce colimnaris je náhlé snížení teploty vody a znečištění vody v rybníku. Znečištění vody je způsobeno vysokým obsahem rozkládajícího se organického materiálu (zbytky potravy, výkaly), způsobující rychlý vzrůst koncentrace dusíku v dusičnanech a kyselost vody (pH se sníží).

Infekce columnaris (chybí části žáber)Velká pozornost by také měla být věnována metodám krmení. Od přibližně poloviny září, kdy teplota vody začíná klesat pod 17°C, by množství krmiva mělo být postupně redukováno. Zejména koi, kterým bylo podáváno velké množství živočišného proteinu nebo tuku, budou vystaveni vnitřním zdravotním potížím, a jsou mnohem více náchylní k nemocím. V některých případech odolnost vůči zimě a nemocím může být výrazně snížena. V této situací na počátku zimy koi mohou onemocnět

.Infekce columnaris (zasažené žábry)Abychom zabránili této situaci, je třeba podávat v červenci a srpnu, kdy teploty jsou vysoké, krmivo s vysokým obsahem bílkovin. Od září podávat menší množství lehce stravitelné a nízkoproteinové krmivo. Nízkoproteinové krmivo, které je možno podávat je tykev, která je bohatá na beta karoten, nebo vařenou rýži.
Každodenní úsilí věnované správnému režimu krmení a starost věnovaná čistotě vody, vám pomůže chránit vaše koi před nemocemi.

Příznaky

V raném stadiu nemoci se objeví ztráta chuti k jídlu, koi jsou apatičtí a separují se od skupiny. V tuto chvíli je léčba nezbytná. Pokud se koi zdržují na povrchu vody, nemoc je v konečném stádiu.

Lidé při nachlazení nebo při vdechnutí prachu kýchají, to proto, že nosní membrána, která je součástí dýchacího ústrojí je podrážděna. Poté, a to jsem přesvědčen, že všichni znají, nám začne téci z nosu. Pochopem tohoto mechanismu nám pomůže v prevenci a léčbě hnití záběr.

Pokud jsou koi žábry podrážděny náhlým nachlazením nebo vzrůstem oxidu dusíku ve vodě, slizové buňky na žábrách jsou znamením zanícení a abnormální sekret je produkován,' aby chránil buňky - obdoba nosnímu výměšku u lidí. Jakmile množství sekretu vzroste buňky na kůži se začnou rozpadat, zanítí se a místo je bolestivé. Povrch skrze který se kyslík dostává do těla se začne postupně scvrkávat, koi začnou trpět nedostatkem kyslíku. Stane se apatický, ztratí chuť k jídlu a začnou se objevovat dýchací problémy. Z tohoto důvodu mají koi tendenci zdržovat se v blízkosti zátok, kde množství rozpuštěného kyslíku je relativně vysoké, nebo na povrchu vody, kde tlak vody je nižší.

Rybí žábry jsou používány nejenom pro příjem kyslíku, ale vypuzuje z těla asi 80% nepotřebných metabolických zbytků, takže u koi s hnitím záběr se také objeví uremia příznaky.

Pokud teplota vody je 7°C nebo nižší většina případů nemoci je velmi kritická, při teplotě do 15°C se nemoc stává chronickou a vede ke smrti ryby.

Pozorování

Žábry zdravé ryby jsou načervenale růžové, zatímco při akutním hnití jsou žábry často vysušené a s nahromaděnou krví se stávají tmavší.Barva zdravých žáber
Při chronickém hnití je pokrývka záběr znehodnocena a její barva je špinavě žluto hnědá. Často se pak na žábry přilepí nečistoty. Je tedy nezbytné pozorně prohlížet žábry, jestliže koi vykazují znaky dýchacích potíží.
Abychom mohli vyšetřit žábry koi, která váží dva a více kilogramů, přemístěte rybu do menší nádržky nebo do vinylového pytle. Levou rukou přidržujte rybě hlavu a opatrně zkontrolujte pravou rukou bok ryby. Poté jemně vsuňte jeden nebo dva prsty levé ruky do tlamy, což způsobí, že se žábry na okamžik otevřou, a zkontrolujte, zda jsou na žábrách přilepeny kousky nečistot, aniž byste způsobili rybě zbytečný stres.Žábry infikované columnaris

Zemře-li vychrtlý koi trpící chronickým zánětem záběr, v mnoha případech lze předpokládat, že chudokrevnost byla způsobena únikem krve skrze žábry, které jsou zbarveny do žlutého odstínu. V některých případech lze vidět, že lamela byla částečně znehodnocena nebo úplně chybí.
Pitva ukáže, jak můžeme vidět na fotografii, slabé krvácení z lamelových vlásečnic, zatímco mikroskopická fotografie nám potvrzuje krvácení způsobující chudokrevnost.

Léčba

Vodní koupel v solném roztoku a roztoku permanganátu (manganistan draselný)

Základní úloha při léčbě dýchacích onemocnění je řádné vyčištění vody, v které ryba žije, a zvýšení teploty vody na přibližně 15°C: toto jsou nezbytné podmínky pro léčbu. Při léčbě dehydratace by měli být koi přeneseni do lázně se solným roztokem, aby došlo k doplnění hladiny sodíku, a použitím velmi malého množství roztoku manganistanu draselného k očištění napadených částí těla a k zastavení krvácení.

Krvácející lamely anemie žaber po chronickém krvácení příznaky anemie na žábrech

Léčebné lázně jsou velmi dobrou metodou: léčba je jednoduchá a účinek rychlý. Nicméně, léčebné lázně ve svém důsledku znamenají větší vystavení chemickým substancím na již zesláblou rybu a zvýší tím stres , kterému je ryba vystavena. Toto může být smrtelné v případě, že u koi je nemoc ve vysokém stádiu, a je tedy nezbytná mimořádná péče v závislosti na délce a intenzitě léčby. Základní body pro vodní lázeň jsou následující:

1. Vytvořte 0,5% až 0,75% solný roztok v nádržce s neustále zapnutým filtračním systémem a vložte tam nakaženou rybu.

2. Zvyšujte postupně teplotu vody na 15°C

3. Připravte jinou malou nádržku s vodu v té samé teplotě a rozpuste v ní 5ppm manganistanu draselného.

4. Vložte jednou či dvakrát za den rybu do této léčebné lázně po dobu asi 30min (5x po 20min, v závislosti na slabosti ryby) během dvou týdnů-

Vodní lázeň v antibakteriálním činidle

Nyní se podíváme na vodní lázeň v antibakteriálním činidle. Pro nemocné koi, krátkodobé vodní lázně v silném roztoku nejsou nejvhodnější. Je lepší, když koi bude vystaven vodní lázni se středně silným roztokem po dobu jednoho nebo dvou dnů. Dnes ji k dispozici velké množství antibakteriálních činidel. K tomu, abychom se přesvědčili, že činidlo bude efektivní, je absolutně nezbytné v případě kdy je choroba prvně diagnostikována, použít vzorek bakterie a provést test citlivosti na medikament.

Jak při léčbě tak preventivním zákroku, kdy je teplota vody relativně vysoká, a kdy koi mají dobrou chuť k jídlu, smíchejte antibakteriální činidlo s krmivem. To vám přinese . jisté výsledky. Takto namixovaná potrava by měla být podávána pravidelně po dobu tří až pěti dnů. Výběr produktu na základě testu sensitivity zkrátí čas dobu léčby a bude také zároveň znamenat mnohem méně peněz použitých na léčbu. V případě použití léků, lze očekávat, že koi, kteří nejsou toliko zasaženi chorobou, pohltí více léků než je nezbytné, a tímto mohou být způsobeny vedlejší efekty. Abychom se vyhnuli těmto problémům, je za potřebí mít koi odděleně v závislosti na vážnosti jejich situace, tak aby každý koi dostal takovou dávku léku, která je nezbytná právě k jeho léčbě.

Léčiva, která mohou být používána při léčbě hnití záběr obsahují:

Vodní oxolinic kyselinu (Parasan)
Vodní chloramphenicol,
Veterinární kanamycin,
Vererinámí fosfomycin,
ElbarJu

Příklad léčebné vodní lázně za použití Elbarju

(pro 24 hod a déle, ve slabém roztoku)

1. Vypočítejte celkovou kapacitu vašeho rybníku. Povrch v ms x hloubka = nu (lm3=lt)

2. V kbelíku rozpusťte odpovídající dávku pro daný objem vody. l Og - 20 g Erbarju na každou tunu vody.

3. Zastavte přívod čerstvé vody do rybníka, ale neustále okysličujte. Nekrmte!

4. Vlijte roztok rovnoměrně do rybníka.

5. O 24hod později obnovte přívod čerstvé vody a postupně začněte krmit.

Parasan a Elbarju jsou obchodní značky konkrétních farmaceutických společností. Instrukce v tomto článku jsou napsány zejména pro koi chované v Japonsku. Některé z nich není možno používat mimo Japonsko. Buďte prosím obezřetní při používání medikamentů a dodržujte dané instrukce.

Krátkodobé vodní lázně

(pro několik časových období, ve středně silném roztoku)

1. Při dodržování předcházejících instrukcí, vytvořte vodní lázeň pro koi po dobu 4 hod v 50g - lOOg Elbarju/l tuna v rybníku.

2. Je-li lázeň ukončena, přidejte tolik čerstvé vody, kolik je možné.

Máte-li nádržku na léčení, isolujte koi při léčbě.

Ústní dávkování

(smísení chemikálií s potravou)

l. Na 1kg váhy koi projeden den, namíchejte 0,5 g Elbarju do potravy a nakrmte tím koi po dobu po sobě jdoucích pěti dnů.

Počet potřebných léčení a intervalů mezi jednotlivými léčbami se může lišit v závislosti na závažnosti choroby, samozřejmě kromě rozdílnosti životného prostředí a kapacitě a cirkulaci rybníka. Budete-li se řídit dávkami danými v instrukcích a nedostaví se očekávaný výsledek, přerušte léčbu nebo zkuste vyměnit léčebný produkt.

 

Za příspěvek děkujeme ing. Novákovi

Připomínka pana Kraifa: V příspěvku ing. Nováka je podstatná nepřesnost. Jedná se o mykózu neboli plísňová nákaza žáber. Původce - branchiomyces sanguinis. U kaprů od 2. roku života. Flexibakter columnaris - u nás v chovech lososovitých ryb. Vnímavý je i kapr a amur. Původce se pomnoží v kůži v především na hlavě. Postupně dochází k nekróze kůže a plošným kožním erozím.

05.02.2008 18:42:55
ketynka
Do klubu se můžete přihlásit telefonicky na tel. 603 587 965 nebo e-mailem: koiklubcz@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one